photo 2019 06 08 13 31 07 - جستجوی پیشرفته
9 ماه قبل
62 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

510000 495,000 لیر / 495000
taymazltd.com 4 - جستجوی پیشرفته
2 سال قبل
120 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

860,000 لیر
photo 2019 08 03 13 30 36 - جستجوی پیشرفته
2 سال قبل
360 m<sup>2</sup>
5 اتاق خواب
4 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,850,000 لیر
photo 2019 07 30 14 23 33 - جستجوی پیشرفته
2 سال قبل
190 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

2,800,000 لیر
taymazltd.com 21 - جستجوی پیشرفته
2 سال قبل
190 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

890,000 لیر
photo 2019 06 27 12 03 16 - جستجوی پیشرفته
2 سال قبل
135 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

395,000 لیر
photo 2019 06 24 19 36 50 - جستجوی پیشرفته
2 سال قبل
420 m<sup>2</sup>
5 اتاق خواب
5 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

1,800,000 لیر
taymazltd.com 2 - جستجوی پیشرفته
2 سال قبل
98 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,830,000 لیر
taymaz100 7 - جستجوی پیشرفته
2 سال قبل
110 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

280,000 لیر
در ترکیه - جستجوی پیشرفته
2 سال قبل
25 m<sup>2</sup>
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

برای فروش

300,000 لیر
taymazltd 1 - جستجوی پیشرفته
2 سال قبل
200 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

800 لیر
photo 2019 06 08 13 29 41 - جستجوی پیشرفته
2 سال قبل
230 m<sup>2</sup>
4 اتاق خواب
4 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

1,550,000 لیر
۱ ۲ ۷

Compare

کلمه کلیدی خود را وارد کنید