در ترکیه - جستجوی پیشرفته
10 ماه قبل
25 m2
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

برای فروش

300,000 لیر
taymazltd 1 - جستجوی پیشرفته
10 ماه قبل
200 m2
2 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

800 لیر
www.taymazltd.com 36 - جستجوی پیشرفته
10 ماه قبل
65 m2
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

350 لیر
photo 2019 05 25 15 23 12 - جستجوی پیشرفته
10 ماه قبل
70 m2
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

250 لیر
pool1 - جستجوی پیشرفته
12 ماه قبل
65 m2
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,500 لیر
photo 2019 04 12 12 22 05 - جستجوی پیشرفته
12 ماه قبل
88 m2
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

2,400 لیر
photo 2019 03 29 11 45 54 - جستجوی پیشرفته
12 ماه قبل
70 m2
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

2,200 لیر
photo 2019 03 16 20 02 54 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
115 m2
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

2,900 لیر
photo 2019 03 24 19 56 40 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
رضا فرهمند
105 m2
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

تماس بگیرید
photo 2019 03 24 20 19 47 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
رضا فرهمند
100 m2
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

12,000 لیر
IMG 20181017 WA0019 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
رضا فرهمند

اجاره ی روزانه

برای اجاره

تماس بگیرید
photo 2019 03 20 12 09 29 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
65 m2
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,900 لیر
۱ ۲

Compare

کلمه کلیدی خود را وارد کنید