photo 2019 03 18 11 22 33 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
60 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

تماس بگیرید
IMG 20181017 WA0019 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
رضا فرهمند

اجاره ی روزانه

برای اجاره

تماس بگیرید
photo 2019 03 24 19 56 40 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
رضا فرهمند
105 m<sup>2</sup>
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

تماس بگیرید
photo 2019 05 25 15 23 12 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
70 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

250 لیر
photo 2019 03 13 13 37 35 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
55 m<sup>2</sup>
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

300 لیر
www.taymazltd.com 36 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
65 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

350 لیر
taymazltd 1 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
200 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

800 لیر
IMG 20181110 WA0001 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
55 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,400 لیر
pool1 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
65 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,500 لیر
photo 2019 03 15 18 38 12 - جستجوی پیشرفته
1 سال قبل
رضا فرهمند
58 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

1,500 لیر
۱ ۲ ۷

Compare

کلمه کلیدی خود را وارد کنید