در ترکیه - جستجوی پیشرفته
6 ماه قبل
25 m2
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

برای فروش

300,000 لیر
photo 2019 03 24 20 19 47 - جستجوی پیشرفته
9 ماه قبل
رضا فرهمند
100 m2
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

12,000 لیر
20181031 181453 1 - جستجوی پیشرفته
9 ماه قبل
80 m2
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

10,000 لیر
photo 2019 03 16 20 02 54 - جستجوی پیشرفته
9 ماه قبل
115 m2
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

2,900 لیر
photo 2019 03 06 12 07 45 1 - جستجوی پیشرفته
9 ماه قبل
96 m2
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

2,800 لیر
photo 2019 03 12 10 23 08 - جستجوی پیشرفته
9 ماه قبل
90 m2
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

2,500 لیر
photo 2019 04 12 12 22 05 - جستجوی پیشرفته
8 ماه قبل
88 m2
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

2,400 لیر
photo 2019 03 29 11 45 54 - جستجوی پیشرفته
8 ماه قبل
70 m2
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

2,200 لیر
photo 2019 03 20 12 09 29 - جستجوی پیشرفته
9 ماه قبل
65 m2
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,900 لیر
photo 2019 03 12 11 49 52 - جستجوی پیشرفته
9 ماه قبل
50 m2
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,900 لیر
pool1 - جستجوی پیشرفته
8 ماه قبل
65 m2
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,500 لیر
۱ ۲

Compare

کلمه کلیدی خود را وارد کنید