نمایش یک نتیجه

ماشین آلات Manual به ماشین آلاتی گفته می شود که بصورت دستی و توسط اپراتور کنترل می شوند

ماشین آلات Manual

دستگاه دنده زنی