جستجوی ملک

خرید خانه در آلانیا
2 ماه قبل
135 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

395,000 لیر
آپارتمان فروشی در آلانیا
2 سال قبل
52 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

280,000 لیر
آپارتمان فروشی در آلانیا
2 سال قبل
رضا فرهمند
55 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

280,000 لیر
83 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

353,000 لیر
آپارتمان فروشی در آلانیا
2 سال قبل
رضا فرهمند
78 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

360,000 لیر