لیست املاک

taymazltd.com 4 - املاک شبکه ای
7 ماه قبل
120 m2
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

860,000 لیر
photo 2019 08 03 13 30 36 - املاک شبکه ای
7 ماه قبل
360 m2
5 اتاق خواب
4 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,850,000 لیر
photo 2019 07 30 14 23 33 - املاک شبکه ای
7 ماه قبل
190 m2
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

2,800,000 لیر
taymazltd.com 21 - املاک شبکه ای
8 ماه قبل
190 m2
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

890,000 لیر
photo 2019 06 27 12 03 16 - املاک شبکه ای
8 ماه قبل
135 m2
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

395,000 لیر
photo 2019 06 24 19 36 50 - املاک شبکه ای
8 ماه قبل
420 m2
5 اتاق خواب
5 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

1,800,000 لیر
taymazltd.com 2 - املاک شبکه ای
8 ماه قبل
98 m2
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,830,000 لیر
taymaz100 7 - املاک شبکه ای
9 ماه قبل
110 m2
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

280,000 لیر
در ترکیه - املاک شبکه ای
9 ماه قبل
25 m2
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

برای فروش

300,000 لیر
taymazltd 1 - املاک شبکه ای
9 ماه قبل
200 m2
2 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

800 لیر
photo 2019 06 08 13 29 41 - املاک شبکه ای
9 ماه قبل
230 m2
4 اتاق خواب
4 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

1,550,000 لیر
photo 2019 03 15 17 07 54 - املاک شبکه ای
9 ماه قبل
355 m2
4 اتاق خواب
4 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

1,950,000 لیر
Muammer ayan 20289 03içi mekan salon mutfak 2 - املاک شبکه ای
9 ماه قبل
415 m2
5 اتاق خواب
4 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

1,800,000 لیر
www.taymazltd.com 36 - املاک شبکه ای
9 ماه قبل
65 m2
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

350 لیر
wwwçtaymazltdçcom 6 - املاک شبکه ای
9 ماه قبل
155 m2
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

770,000 لیر
www.taymazltd.com 7 - املاک شبکه ای
9 ماه قبل
180 m2
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,300,000 لیر
photo 2019 05 25 15 23 12 - املاک شبکه ای
9 ماه قبل
70 m2
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

250 لیر
photo 2019 05 23 13 46 06 - املاک شبکه ای
9 ماه قبل
186 m2
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,350,000 لیر
۱ ۲ ۵

Compare

کلمه کلیدی خود را وارد کنید