جستجوی ملک

فروش آپارتمان دوخواب آنتالیا لیمان کنیالتی
3 سال قبل
100 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

420,000 لیر
آپارتمان فروشی یک خواب آنتالیا
2 سال قبل
62 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

250,000 لیر
آپارتمان فروشی یک خوابه
2 سال قبل
65 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام

برای فروش

345,000 لیر
آپارتمان فروشی در آلانیا
2 سال قبل
رضا فرهمند
78 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

360,000 لیر
آپارتمان فروشی در آنتالیا
2 سال قبل
68 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 پارکینگ

برای فروش

290,000 لیر
آپارتمان فروشی در آلانیا
2 سال قبل
رضا فرهمند
75 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

335,000 لیر
83 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

353,000 لیر
آپارتمان فروشی در آلانیا
2 سال قبل
رضا فرهمند
55 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

280,000 لیر
آپارتمان فروشی در آنتالیا
2 سال قبل
110 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

310,000 لیر
۱ ۲ ۸