جستجوی ملک

آپارتمان لوکس با ویوی دریا
2 ماه قبل
190 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

2,800,000 لیر
آپارتمان در آنتالیا ترکیه
2 سال قبل
186 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,950,000 لیر
خرید خانه در استانبول
2 ماه قبل
98 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,830,000 لیر
آپارتمان لوکس در آنتالیا
2 ماه قبل
230 m<sup>2</sup>
4 اتاق خواب
4 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

1,550,000 لیر
خرید آپارتمان در استانبول
2 سال قبل
162 m<sup>2</sup>
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,500,000 لیر
آپارتمان در آنتالیا ترکیه
2 سال قبل
186 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,350,000 لیر
آپارتمان در آنتالیا ترکیه
2 سال قبل
180 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,300,000 لیر
خرید آپارتمان لوکس در آنتالیا
2 سال قبل
210 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
3 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

950,000 لیر
فروش آپارتمان در استانبول
2 سال قبل
180 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

920,000 لیر
۱ ۲ ۸