جستجوی ملک

اجاره هفتگی آپارتمان در آنتالیا
3 ماه قبل
65 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,500 لیر
آپارتمان اقساطی در آنتالیا
4 ماه قبل
110 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

280,000 لیر
اجاره روزانه در آنتالیا
4 ماه قبل
70 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

250 لیر
آپارتمان در آنتالیا ترکیه
2 سال قبل
180 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,300,000 لیر
آپارتمان در آنتالیا ترکیه
2 سال قبل
186 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,350,000 لیر
آپارتمان در آنتالیا ترکیه
2 سال قبل
186 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,950,000 لیر
آپارتمان در آنتالیا ترکیه-فروش
2 سال قبل
75 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

445,000 لیر
آپارتمان در آنتالیا ترکیه-فروش
2 سال قبل
165 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

275,000 لیر
خرید آپارتمان در آنتالیا
2 سال قبل
105 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

580,000 لیر