جستجوی ملک

اجاره آپارتمان در آنتالیا 2020
2 سال قبل
55 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,400 لیر
فروش آپارتمان در استانبول
2 سال قبل
180 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

920,000 لیر
اجاره آپارتمان در آنتالیا
2 سال قبل
70 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

2,200 لیر
آپارتمان لوکس در آنتالیا
2 ماه قبل
230 m<sup>2</sup>
4 اتاق خواب
4 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

1,550,000 لیر
خرید خانه در آلانیا
2 ماه قبل
135 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

395,000 لیر
فروش آپارتمان در آنتالیا
2 سال قبل
75 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

290,000 لیر
اجاره روزانه در آنتالیا
4 ماه قبل
70 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

250 لیر
فروش آپارتمان در ترکیه
2 ماه قبل
155 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

770,000 لیر
۱ ۲ ۶