جستجوی ملک

اجاره آپارتمان در آنتالیا 2020
2 سال قبل
55 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,400 لیر
اجاره آپارتمان در آنتالیا
2 سال قبل
70 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

2,200 لیر
اجاره روزانه در آنتالیا
4 ماه قبل
70 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

250 لیر
اجاره آپارتمان در آنتالیا
2 سال قبل
65 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,900 لیر
اجاره روزانه آپارتمان در آنتالیا
3 ماه قبل
65 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

350 لیر
اجاره آپارتمان در آنتالیا
2 سال قبل
115 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

2,900 لیر
اجاره هفتگی آپارتمان در آنتالیا
3 ماه قبل
65 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,500 لیر