جستجوی ملک

فروش آپارتمان در استانبول
2 سال قبل
180 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

920,000 لیر
آپارتمان لوکس در آنتالیا
2 ماه قبل
230 m<sup>2</sup>
4 اتاق خواب
4 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

1,550,000 لیر
خرید خانه در آلانیا
2 ماه قبل
135 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

395,000 لیر
فروش آپارتمان در آنتالیا
2 سال قبل
75 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

290,000 لیر
فروش آپارتمان در ترکیه
2 ماه قبل
155 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

770,000 لیر
فروش آپارتمان در استانبول
2 سال قبل
230 m<sup>2</sup>
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

850,000 لیر
آپارتمان در استانبول-فروش
2 سال قبل
65 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

560,000 لیر
آپارتمان در آنتالیا ترکیه-فروش
2 سال قبل
165 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

275,000 لیر
قیمت خانه در ترکیه
2 ماه قبل
120 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

860,000 لیر
۱ ۲ ۵