جستجوی ملک

فروش آپارتمان در استانبول
2 سال قبل
230 m<sup>2</sup>
4 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

850,000 لیر
اجاره آپارتمان در آنتالیا
2 سال قبل
65 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,900 لیر
آپارتمان در استانبول-فروش
2 سال قبل
65 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

560,000 لیر
اجاره روزانه آپارتمان در آنتالیا
3 ماه قبل
65 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

350 لیر
آپارتمان در آنتالیا ترکیه-فروش
2 سال قبل
165 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

275,000 لیر
اجاره آپارتمان در آنتالیا
2 سال قبل
115 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

2,900 لیر
قیمت خانه در ترکیه
2 ماه قبل
120 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

860,000 لیر
اجاره هفتگی آپارتمان در آنتالیا
3 ماه قبل
65 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

1,500 لیر
ویلا در ترکیه/آنتالیا
2 ماه قبل
360 m<sup>2</sup>
5 اتاق خواب
4 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,850,000 لیر