Search Property

واگذاری کافه و رستوران در ترکیه
2 ماه قبل
25 m2
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

برای فروش

300,000 لیر
واگذاری کافه فعال در آنتالیا
5 ماه قبل
رضا فرهمند
105 m2
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

تماس بگیرید
واگذاری مغازه کافه در آنتالیا
5 ماه قبل
رضا فرهمند
100 m2
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

12,000 لیر
مغازه اجاره ای در آنتالیا
5 ماه قبل
80 m2
1 حمام
1 پارکینگ

برای اجاره

10,000 لیر