جستجوی ملک

خرید ویلا در آنتالیا
2 ماه قبل
355 m<sup>2</sup>
4 اتاق خواب
4 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

1,950,000 لیر
ویلا در ترکیه/آنتالیا
2 ماه قبل
360 m<sup>2</sup>
5 اتاق خواب
4 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

1,850,000 لیر
ویلای لوکس در آنتالیا
3 ماه قبل
420 m<sup>2</sup>
5 اتاق خواب
5 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

1,800,000 لیر
اجاره ویلا در آنتالیا
6 ماه قبل
200 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
2 حمام
2 پارکینگ

اجاره ی روزانه

برای اجاره

800 لیر
ویلا در آنتالیا ترکیه
2 سال قبل
415 m<sup>2</sup>
5 اتاق خواب
4 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

1,800,000 لیر
فروش ویلا در استانبول
2 سال قبل
رضا فرهمند
280 m<sup>2</sup>
4 اتاق خواب
4 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

2,200,000 لیر
فروش ویلا در آنتالیا
2 سال قبل
رضا فرهمند
504 m<sup>2</sup>
5 اتاق خواب
5 حمام
5 پارکینگ

برای فروش

2,200,000 لیر
ویلای فروشی در آنتالیا
2 سال قبل
رضا فرهمند
400 m<sup>2</sup>
5 اتاق خواب
5 حمام
60 پارکینگ

برای فروش

1,600,000 لیر / 1600000